Τρακάρισμα με ανασφάλιστο όχημα

Blog

Posted by: admin Comments: 0 6 Post Date: 28 Μαΐου 2018

Η οικονομική κρίση και η απουσία συστηματικών ελέγχων στους ελληνικούς δρόμους έχουν αυξήσει τον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων. Γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες εμπλοκής ενός ανασφάλιστου οχήματος σε τροχαίο ατύχημα.

Ανασφάλιστο θεωρείται κάθε όχημα που κυκλοφορεί στους δρόμους χωρίς να έχει την υποχρεωτική από τον νόμο ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Υπεύθυνος για την ασφάλιση του οχήματος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του. Ένα όχημα ακόμη και αν είναι ακινητοποιημένο επιβάλλεται να είναι ασφαλισμένο εκτός και αν έχει γίνει δήλωση ακινησίας του σε κλειστό ιδιωτικό χώρο και κατάθεση των πινακίδων του. 

Σε όλα τα τροχαία ατυχήματα πρέπει να καλέσουμε άμεσα την Τροχαία αλλά και την Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία είμαστε ασφαλισμένοι, ώστε να καταγράψουν το συμβάν. Επιπλέον η Τροχαία μπορεί να εντοπίσει έπειτα από έλεγχο αν τα οχήματα είναι ασφαλισμένα.

Στην περίπτωση που το εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο αν υπάρχει κάλυψη στο ασφαλιστικό συμβόλαιο για ζημίες από ανασφάλιστο όχημα τότε η αποζημίωση γίνεται από την ασφαλιστική εταιρεία, όμως μόνο για υλικές ζημιές. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το επικουρικό κεφάλαιο αναλαμβάνει να αποζημιώσει εκείνους που υπέστησαν υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες και στη συνέχεια στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα για να απαιτήσει το ποσό που κατέβαλε ως αποζημίωση.

Τέλος όσοι κάτοχοι οχημάτων έχουν ανασφάλιστα οχήματα είναι αντιμέτωποι με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (αφαίρεση πινακίδων, άδειας ικανότητας οδηγού, άδειας κυκλοφορίας και φυλάκιση).

Share this post

Call Now ButtonΚαλέστε μας!!!