ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Γίνεται εκτίμηση του κόστους της ζημίας που έχει υποστεί το όχημα, ώστε να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή του.

Για αυτόν τον λόγο συντάσσεται εμπεριστατωμένη επιστημονική τεχνική έκθεση, στην οποία καταγράφονται οι ζημίες που έχει υποστεί το όχημα με φωτογραφίες τόσο περιμετρικά αλλά και εσωτερικά του οχήματος, ενώ δίνεται έμφαση στα τμήματα που έχουν υποστεί βλάβες και παραμορφώσεις.

Επιπλέον γίνεται αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών, ώστε να προχωρήσει η σωστή επισκευή του οχήματος. Αναλαμβάνουμε πραγματογνωμοσύνες – εκτιμήσεις ζημιών οχημάτων  για ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και ιδιώτες.

Call Now ButtonΚαλέστε μας!!!